torsdag 3. juli 2014

Nytt lovforslag etter høringsrundene

Speiderlovskomiteen og styret i SpF presenterer nå forslag til ny speiderlov slik det foreligger etter høringsrundene tidligere i år.

Forslaget er nå én lov uten alternativer. Under finner du følgebrevet fra styret i SpF som følger forslaget. Dette brevet er også tatt inn i dokumentet med forklaringer som du kan laste ned her.

Selve lovforslaget ser du til høyre

Lovforslaget som nå kommer inneholder paragrafene på bokmål og nynorsk - de sistnevnte gjennomgått med Noregs Mållag. I tillegg har komiteen skrevet forklaringer tilpasset speideralder for å gi dybde til paragrafene.Følgebrev fra styret i SpF


Kjære speidervenn!

Spf-styret anbefalte 21. mai at styrene i Norges KFUK-KFUM-speidere og Norges Speiderforbund fremmet et felles forslag om ny Speiderlov, på bakgrunn av alle innspill som kom i høringsrunden våren 2014. Både Landsstyret og Speiderstyret vedtok på sine juni-møter at forslaget om ny Speiderlov skal diskuteres i forbundene gjennom sommeren 2014.

Begge styrer ønsker at prosessen rundt speiderlovsrevisjonen fortsetter og at så mange medlemmer som mulig leser forslaget med bakgrunnsinformasjon til hver paragraf slik det foreligger i forslaget fra Speiderlovskomiteen. Et felles ønske om å fortsette prosessen betyr imidlertid ikke at alle er enig i alle paragrafer. Hverken i Norges speiderforbund eller KFUK-KFUM-speiderne finnes det unison enighet om forslag til ny Speiderlov.

Vi vil likevel jobbe videre for å sikre at forslaget som fremmes til Speiderting høsten 2014 og Landsting våren 2015 har bred støtte i organisasjonene. Prosessen med revisjon av Speiderloven har så langt vært åpen og demokratisk og slik skal den fortsette.

Drøft Speiderloven med på landsleir!

På KFUK-KFUM-speidernes landsleir i Asker arrangeres det paneldebatt om Speiderloven, mandag 4. august og onsdag 06. august, kl. 17-18 i Lederteltet. Her vil du møte medlemmer fra både Landsstyret og Speiderlovskomiteen. Dette er en gyllen mulighet for alle til å si sin mening om Speiderloven, så møt opp!

Prosessen videre

Den 27. august samles Spf-styret for å lage det endelige utkastet til Speiderlov, på bakgrunn av Speiderlovskomiteens arbeid og av sommerens kommentarer/innspill.

Speiderloven skal deretter behandles på Norges speiderforbund sitt Speiderting 31. oktober-2. november 2014 og så på KFUK-KFUM-speidernes Landsting 17.-19. april 2015.

Tilslutt vil den nye Speiderloven behandles på Spf sitt representantskapsmøte i mai og eventuelt på et ekstraordinært Spf representantskapsmøte før sommeren 2015.

Ønsker du å gi dine kommentarer/innspill så må det gjøres innen 10. august på i kommentarfeltet under.

God speidersommer!

Oslo 2. juni 2014
På vegne av styret i Speidernes fellesorganisasjon,
Anders Østeby, leder SpF - Landssjef KFUK-KFUM-speiderne
Knut Slettebak, nestleder SpF - Speidersjef i Norges speiderforbund


Last ned: Forslaget til ny lov kan du laste ned her!

Kommentarer? Som det står i forslaget: Det er fortsatt mulig å gi kommentarer. Frist er 10. august, og du kan avgi de i kommentarfeltet under denne saken.

1 kommentar:

 1. Vi mener paragraf 1 bør være:
  En speider er åpen for Gud og respekterer andres tro.
  • Det er helt vesentlig å få tydelig fram at k-m-speiderne er en kristen organisasjon.
  • Ved å være åpen for Gud får vi fram at Gud er i sentrum og vi kan ta imot troen som gave om vi vil.
  • Det gjeldende forslaget er jeg-sentrert og gir assosiasjoner til New age. Det pålegger speiderne å aktivt søke en tro, noe som kan virke ekskluderende for mange.
  • Vi har erfaring for at flere aktive humanetikere har barn med i speidergruppa vår, og har ikke reagert på den speiderlovparagraf nr. 1 som vi har i dag. Vi tror det skyldes at det ikke kreves at speiderne aktivt må tro eller søke en tro.
  • Vi har også kjennskap til at muslimer kan akseptere ordlyden om å være åpen for Gud.
  Hilsen ledere i Inderøy K-M-speidere

  SvarSlett