fredag 7. juni 2013

Tidsplanene videre

Husk at vi har hatt en basis for arbeidet:2012-2013 vil vi diskutere/få tilbakemeldinger om speidingens verdier

2013-2014 diskuterer vi konkrete paragrafer

2014-2015 skjer de nødvendige vedtak i KM, NSF og SpF

Detaljert tidsplan:
NM 2013:
Vi ønsker tilbakemeldinger fra speiderene om dagens paragrafer i speiderloven. Vi vil ha en egen stand, og diskuterer også gjerne med ledere

NSF landsleir 2013:
Speidere får et eget opplegg for å gi oss tilbakemeldinger på hvordan vi skal formulere verdiene som skal være med i speiderloven.

Vi vil også ha egne informøter/diskusjoner rundt Speiderloven for ledere.

Roland og Roverlandsleiren til KM får samme opplegg som for speidere på landsleir.

August-september 2013 vil komiteen formulere de første forslagene til nye/endrede speiderlovsparagraver. Publiseres ca 1. oktober.

I Oktober 2013 har KM Gruppelederkonferanse og NSF Toppledersamling for kretser og korps. Der vil det første forslaget bli diskutert. I dette forslaget ser vi for oss at det vil være en del alternativer og valgmuligheter mht både innhold og formuleringer

(Grupper og kretser kan mao gi tilbakemeldinger til deltagere her.)

Deretter vil vi i komiteen ta de første høringsuttalelsene med oss og lage et revidert utkast til kretser og korps. Sendes ut i November 2013.

Dette forslaget håper vi blir diskutert grundig i grupper, kretser og korps og man har tiden frem til mars 2014.

I april 2014 er det Spf representantskapsmøte. De får en oppsummering fra oss i komiteen, og vi får tilbakemeldinger fra Spf.

Foreløpig er vi altså på høringsstadiet, og i tiden oktober 2013 til april 2014 vil det hele tiden være mulig å diskutere endringer og kommentarer.

I juni 2014 håper vi å ha et omforent forslag til ny lov klar. Dette forslaget vil kunne diskuteres på NM, KM landsleir etc.

I september 2014 må vi ha endelig lovforslag klart. Det vil være det endelige lovforslaget som vi tror vil kunne bli vedtatt anbefalt både av NSFs Speiderting høsten 2014 og KM landsting våren 2015. 


Etter anbefalinger på tingene, skal det endelige forslaget vedtas på SpFs representantskapsmøte i våren 2015.