torsdag 25. oktober 2012

Speidermøte om speiderord

Hvilke speiderord synes dine speidere at beskriver speidingen best?

Her er et ferdig møteopplegg som vi håper du vil bruke for å hjelpe oss med å finne hvilke verdier norske speidere mener er viktig. Det vil igjen gi god bakgrunn når vi skal se på de konkrete paragrafene i Speiderloven. I arbeidet med å revidere speiderloven ønsker vi flest mulig innspill. Ikke bare fra voksne ledere som har sine meninger.

Vi trenger å høre meningene til alle de barna som er speidere. For å få til det har vi i speiderlov-komiteen laget en program-aktivitet som vi tror kan gi oss verdifulle innspill, samtidig som du som leder får et fikst ferdig møteforslag.

Foreta åpningen akkurat som dere pleier.

Lek

Første programpost kan gjerne være en litt rolig lek. Vi har her to forslag, bruk én av dem hvis du har lyst:

Ballongtur
Lag en sirkel (tau, kritt eller lignende), dette skal illustrere en ballongkurv. Alle får en lapp hvor det står et dyr. Alle dyrene går inn i kurven. Du forteller at alle dyrene har rømt fra en dyrepark. Speiderne kan gjerne spille dyret sitt.

Så starter reisen, du forteller hvor dere reiser. Med jevne mellomrom synker ballongen over noe farlig: En vulkan, over havet med store bølger, storm, høye hus, kirkespir, motorvei, foss og så videre. For hver gang ballongen daler må dyrene kaste ut et dyr fra kurven, ellers dør alle. Til slutt er det et «vinnerdyr» igjen.
Snakk med speiderne om hvorfor det er akkurat det dyret som ble igjen.

Kims lek med speiderloven
På forhånd må du ha skrevet de ti speiderlovene på hvert sitt ark (du finner det på www.speiderloven.no). Arkene blandes og vises så for speiderne, ett og ett ark. Prøv å gjøre det uten at noen prater, men tror du det er vanskelig kan du lese speiderloven som vises fram.
Når alle ti speiderlovene er vist fram, skal patruljene forsøke å skrive ned speiderlovene i den samme rekkefølgen som du viste dem.

Hovedaktivitet: Speiderord

Målet med denne aktiviteten er å få speiderne til å tenke over hva som er viktigst i speiderarbeidet. De ordene dere kommer fram til, vil også være viktige for oss i speiderlov-komiteen. Når aktiviteten er ferdig håper vi du kan ta bilde av ordene eller skrive dem opp, og sende det til oss på epost.

Som forberedelse til aktiviteten må du lage lapper med ord. Ha 2-3 eksemplarer av hvert ord. Du kan gjerne tilpasse ordene etter alder, men sørg for et rikelig utvalg. For eldre barn er det også mulig å ha en del blanke lapper i tillegg der barna kan skrive egne ord.

Her finner du ark som du kan skrive ut og

Legg lappene på bord og alle speidere velger tre lapper hver. De skal altså velge de lappene som har ordene som de mener er viktigst med det å være speider.  Ta en rask runde der alle leser opp sine tre lapper.
La speiderne gå sammen i grupper på 2-3 personer eller i patruljene, de skal nå velge bli enige om de tre viktigste lappene. Heng disse opp på veggen i speiderlokalet, ta bilde av dem og send det til oss.

Som en avrunding kan du gjerne spørre om det var vanskelig å bli enige. Om de har forslag til andre ord eller om noen måtte gi bort ord de gjerne ville ha med. Kan hele troppen bli enige om bare tre ord?

Konkurranse

Mange liker å ha en konkurrense mot slutten av møtet. Gjerne noe som repeterer det vi gjennomgikk på forrige møte. Trenger du tips så finner du helt sikkert noe bra på www.speiderprogram.no eller www.speiderbasen.no.

På neste møte kan du ha denne konkurransen (husk å si fra at man må ta med seg dette speiderbladet på neste møte): Sitt patruljevis. Du har på forhånd laget noen spørsmål fra innholdet i speiderbladet. Den patruljen som finner svaret først får ett poeng (eller en twist). Hvem får flest poeng?

Avslutning

Dersom du pleier å avslutte med en andakt, kan den referere til ballongtur-leken. Bruk den som eksempel på at Jesus ofret seg for alle mennesker. Når han hoppet ut frivillig så reddet han alle mennesker. Les Efeserbrevet 5,1-2: «Ha Gud som forbilde, dere som er hans elskede barn. Lev i kjærlighet, slik Kristus elsket oss og ga seg selv for oss som en offergave, en velluktende duft for Gud.» Si to ord om det å ha Gud som forbilde.
Når speiderne står i hestesko for å rulle inn flagget og synge speiderbønn som avslutning, må du huske på å fortelle dem at de må ta med speiderbladet på neste møte (hvis dere skal ha leken vi har omtalt lenger opp!).

Send inn – få merker!

Når dere har gjort oppgaven og funnet speiderordene, kan dere sende inn bilde av resultatet til oss. Send gjerne både et bilde av bare ordene, samt et bilde av speiderne som holder ordene.
Si fra hvor mange som var med på oppgaven, og vi sender merker i retur!


Under kan du gjerne kommentere hvordan det gikk, eller komme med forslag til forbedringer!


Tidsplanen videre

Her er en oversikt over hvordan arbeidet er tenkt gjennomført videre fra høsten 2012


2012-2013
  • Verdidebatt, møteopplegg sendes ut til alle grupper i Norge. 
  • Våren 2013 vil vi delta på ulike arrangementer for å få innspill også på personivå
  • Sommeren 2013 vil vi blant annet delta på NSFs landsleir i Stavanger for å få innspill fra flest mulig speidere der.

2013-2014
  • Konkrete diskusjoner om ulike potensielle paragrafer i Speiderloven, på bakgrunn av de verdiene som har kommet frem i diskusjonen våren
  • Vi kommer til å sende konkrete forslag både til grupper, individer og de formelle beslutningsorganene.
  • Vi kommer til å være med på KFUK-KFUMs landsleir for å få innspill fra deltagerne der


Formelle vedtak 2014-2015
  • Forslag til ny Speiderlov legges frem, og kan behandles på Speidertinget til NSF høsten 2014, og 
  • Landstinget til KFUK-KFUM-speiderne våren 2015. 
  • Ny speiderlovn skal vedtas av Speidernes Fellesorganisasjon, det vil da kunne skje våren 2015. 

onsdag 24. oktober 2012

Presentasjonen vår

Vi har på ulike arrangementer vist en presentasjon som viser hva vi skal gjøre og omtrent når. Samt noen utfordringer som finnes. Her er presentasjonen, så du kan se den.
Dette har skjedd

Her er en liten oppsummering av hvilket arbeid som har vært gjort frem til november 2012.


Arbeidsgruppen ble oppnevnt sommeren 2011, og hadde sine første møter høsten 2011. Arbeidet det første halvåret gikk med til å gå gjennom mandatet, legge plan for gjennomføring og starte arbeid med programmet.

Samtidig hadde vi de første informasjonsrundene med styrene i forbundene, på kretsleder og korpssjefssamlinger i begge forbund.

Fra fellesmøte med styrene i KFUK-KFUM-speiderne og NSF der vi orienterte om arbeidet fremover.

Våren 2011 fortsatte dette arbeidet og vi hadde også en informasjonsrunde på NM i Speiding på Jevnaker våren 2011. 

Vi fikk meget nyttige innspill om prosessen videre, hvordan folk ser på speiderloven i dag, og hva som forventes videre.

Har Speiderloven gått ut på dato?

Speidernes fellesorganisasjon ønsker å se nærmere på Speiderloven vår. Passer innholdet i loven til dagen speiding og dagens samfunn - samtidig som speidingens verdier ivaretas?


Fra et av arbeidsgruppens møter i planleggingen av revisjonsarbeidet. 


For å finne ut dette er det satt ned en arbeidsgruppe bestående av 3 medlemmer fra NSF og 3 medlemmer fra KFUK-KFUM- speiderne.

Men arbeidet skal ikke gjøres av en komite, av et styre eller noen på et kontor i Oslo.

Speidere fra landet rundt skal være med å si sin mening. Derfor ønsker vi din hjelp!

Verdidebatt og paragrafer

Mandatet vi har fått fra SpF (som du kan lese mer om her), er at det både skal være en verdidebatt blant norske speidere, og deretter skal arbeidsgruppen se på forslag til ny Speiderlov.

Vi kommer derfor ui 2012-2013 til å se på de ulike verdiene i speideren. Året deretter skal vi ta for oss den speiderlovens paragrafer.

Det neste året vil du derfor møte oss på ulike arrangementer, og vi ønsker at flest mulige speidere diskuterer speidingens verdier. Derfor har vi valgt oss tittelen Beredt - hver dag! for å vise at speiderloven handler om hvordan vi oppfører oss - hver dag.

Speiderarbeidet bygger på løftet og loven. Speiderløftet er litt ulikt mellom de to organisasjonene, men speiderloven har vi felles.

Programopplegg til dere

Lov og løfte skal ikke være fraser vi speidere må lære oss, det er selve verdigrunnlaget.
Og det er nettopp her SpF ønsker å reise en aktiv debatt. Speiderloven er verdiene satt i system, og for å ha et grunnlag for å ta en debatt om en eventuell endring av paragrafene i speiderloven må vi ta et forarbeid.

Vi har laget noen møteopplegg som er helt konkrete og ment som hjelp til å ha verdidebatt sammen med speiderne. Til dette benyttes selvsagt speidermetoden! Den har vi jo lang erfaring for at fungerer!