mandag 31. mars 2014

Stort engasjement

Ordskyen viser hvilke ord som har gått igjen mest i høringsuttalelsene vi har mottatt.

Høringsrunden for ny speiderlov er over, og nærmere 170 tilbakemeldinger har kommet inn.

Vi i arbeidsgruppen hadde blant annet som oppgave å sørge for en bred debatt om speidingens verdier og Speiderloven. Med nesten 170 tilbakemeldinger her, og god debatt rundt i grupper, kretser og korps, mener vi at vi har klart det.

Tilbakemeldingene er fra enkeltpersoner, grupper, peffting, kretser og korps, samt andre grupperinger. Alt i alt tyder engasjementet på stor debatt.

Figuren over er en ordsky fra tilbakemeldingene, og gir jo en viss indikasjon over hva kommentarene dreide seg om.

Hva skjer nå?
Vi har nå fått høringssvarene, og starter behandlingen av dataene. Her er vår plan videre:

  • Til helgen er det representantskapssmøte i Speidernes Fellesorganisasjon (SpF). Der skal vi ha en lenger del, hvor vi blant annet skal presentere dataene fra høringsrunden.
  • Dataene vil bli tilgjengliggjort her på våre nettsider i neste uke.
  • Deretter vil vi i komiteen bruke noe mer tid på å analysere dataene og se hvor vi går videre.
  • Vi kommer i mai til å komme med en omarbeidet versjon av forslag til speiderlov, der vi tar hensyn til de tilbakemeldingene som har kommet nå. 
  • Denne versjonen kan så diskuteres i sommer på ulike leirer, og vil danne grunnlaget for forslaget som så sendes til NSFs speiderting, og til KFUK-KFUM-speidernes landsting.
Det har vært noen spørsmål rundt avstemming på tingene etc. Dette er blant det vi skal diskutere med SpF til helgen, så vi kommer tilbake med det i neste uke.

Enn så lenge: Tusen takk for stort engasjement!
For arbeidsgruppen

Carsten Pihl