mandag 31. mars 2014

Stort engasjement

Ordskyen viser hvilke ord som har gått igjen mest i høringsuttalelsene vi har mottatt.

Høringsrunden for ny speiderlov er over, og nærmere 170 tilbakemeldinger har kommet inn.

Vi i arbeidsgruppen hadde blant annet som oppgave å sørge for en bred debatt om speidingens verdier og Speiderloven. Med nesten 170 tilbakemeldinger her, og god debatt rundt i grupper, kretser og korps, mener vi at vi har klart det.

Tilbakemeldingene er fra enkeltpersoner, grupper, peffting, kretser og korps, samt andre grupperinger. Alt i alt tyder engasjementet på stor debatt.

Figuren over er en ordsky fra tilbakemeldingene, og gir jo en viss indikasjon over hva kommentarene dreide seg om.

Hva skjer nå?
Vi har nå fått høringssvarene, og starter behandlingen av dataene. Her er vår plan videre:

 • Til helgen er det representantskapssmøte i Speidernes Fellesorganisasjon (SpF). Der skal vi ha en lenger del, hvor vi blant annet skal presentere dataene fra høringsrunden.
 • Dataene vil bli tilgjengliggjort her på våre nettsider i neste uke.
 • Deretter vil vi i komiteen bruke noe mer tid på å analysere dataene og se hvor vi går videre.
 • Vi kommer i mai til å komme med en omarbeidet versjon av forslag til speiderlov, der vi tar hensyn til de tilbakemeldingene som har kommet nå. 
 • Denne versjonen kan så diskuteres i sommer på ulike leirer, og vil danne grunnlaget for forslaget som så sendes til NSFs speiderting, og til KFUK-KFUM-speidernes landsting.
Det har vært noen spørsmål rundt avstemming på tingene etc. Dette er blant det vi skal diskutere med SpF til helgen, så vi kommer tilbake med det i neste uke.

Enn så lenge: Tusen takk for stort engasjement!
For arbeidsgruppen

Carsten Pihl

4 kommentarer:

 1. Paragrafene er ok, men hvorfor konkluderer dere for speiderne i forklaringen til paragraf 1, og gjør den til en kristendomsparagraf uten at den trenger å være det? Jeg trodde poenget med å søke, var at man kunne havne på flere forskjellige konklusjoner.
  Og kan dere begrunne hvorfor ateister ikke kan være speidere uten henvisning til Baden-Powell?

  SvarSlett
  Svar
  1. Hei! Takk for innspillet

   Det har ikke vært vår mening å gjøre paragraf 1 til en kristendomsparagraf. Det står blant annet i bakgrunnen der vi skriver "samtidig som den er religions­nøytral."

   Så ser jeg nå at forklaringen kan tolkes begge veier. Forklaringen er til orientering og skal ikke vedtas, men jeg ser at vi bør gjøre noen endringer her til det endelige forslaget i høst.

   Når det gjelder ateister, har vi sett på om det bør være en paragraf uten krav til personlig tro. Men det valgte vi altså ikke, blant annet på bakgrunn av høringsuttalelsene.

   Et annet viktig moment: Når det gjelder åpning for ateister i speidingen (og da særlig i NSF), er det grunnreglene til forbundet som regulerer dette, ikke speiderloven. Den sentrale bestemmelsen er paragraf 1-5-2. (Lovene finnes i dokumentet her øverst http://www.speiding.no/nyttig/?side=administrasjon.lover)

   Slett
 2. Konklusjonen til revisjonsgruppa er altså at ateister ikke er ønsket som speidere? Bryter ikke det med forslaget til paragraf 1 - respekterer andres tro? Dere sier jo med denne holdningen at dere ikke respekterer ateisters tro. Fordomsfullt og ekskluderende. Det betyr rett og slett at det er behov for et nytt speiderforbund som er åpent for alle.

  SvarSlett