Start her

Her er en kjapp bruksanvisning til sidene om revisjonen av speiderloven.


1) Skal speiderloven revideres?
Ja! Speidernes fellesorganisasjon (sammenslutningen mellom KFUK-KFUM-speiderne og NSF) har bestemt at speiderloven skal revideres. 

2) Når skjer dette?
Arbeidet startet høsten 2011 og skal gå helt frem til 2015.

3) Hvem skal være med å bestemme?
Alle speidere i Norge som vil! Det vil først være en bred debatt om speidingens verdier. Deretter vil det være diskusjoner om konkrete paragrafer. Til slutt skal Speidertinget til NSF og Landstinget til KFUK-KFUM få si sitt før det er representantskapet i SpF som tar den avgjørende beslutnigen.

4) Hvordan kan jeg bidra?
Først og fremst gjennom å gjennomføre program med diskusjon i enheten din. Vi har laget programforslag som passer for troppsalder og oppover. I første runde nå ønsker vi tilbakemeldinger på hva dere mener er de viktigste verdiene i speidingen.

5) Hvordan er tidsplanen videre?
I 2012-2013 diskuterer vi verdier. I 2013-2014 mer konkrete mulige bestemmelser. Vedtakene tas så i 2014-2015.