tirsdag 4. august 2015

Speiderlovsarbeidet tilbake hos Spf

Denne nettsiden var side for høringsarbeidet til speiderlovsrevisjonen i perioden 2012-2014.

Arbeidet til revisjonsgruppa for speiderloven ble avsluttet i 2014.

Mer om prosessen videre kan leses påwww.speiding.no og www.kmspeider.no.