torsdag 31. oktober 2013

Ny speiderlov, gamle verdier


«Speiderlov-komiteens førsteutkast til ny speiderlov lagt fram. Min første reaksjon er at her er det mye spennende!» 
Akela og tidligere speidersjef i NSF Solveig Schytz deler sine tanker om det nye lovforslaget.

Undertegnede var speidersjef da arbeidet ble med revisjon av speiderloven ble satt igang for tre år siden. Da vi startet arbeidet var målet at vi skulle skape en god debatt om speidingens verdigrunnlag både innad i  begge speiderforbund, og ikke minst på tvers av speiderforbundene i Norge; 

Hva er kjernen i speidingens verdigrunnlag?  Vi ville åpne opp den skattkista som speiderloven er, og se om det var behov for å sette nye ord på speiderverdiene slik at de blir forstått av dagens barn og unge, og er formulert slik at de er relevante i dagens samfunn.  

Vet dagens barn og unge hva nøysomhet er? Er formuleringne om naturvern og miljøvern treffende nok i forhold til den utviklinga som har skjedd de siste 40 åra siden sist speiderloven ble endret?

Tar dagens speiderlov tilstrekkelig inn over seg at vi lever i et multikulturelt ogmultireligiøst samfunn ? Disse og mange flere spørsmål stilte vi oss da denne prosessen startet for 3 år siden.

Verdigrunnlaget har blitt diskutert
Når jeg ser tilbake på de siste tre åra, så tror jeg at vi vil lykkes med de måla vi satte oss.  Slik jeg oppfatter det så har revisjon av speiderloven allerede  gitt oss mange anledninger til å blankpusse verdigrunnlag og speideridealene. 

Verdigrunnlaget vårt har vært et viktig tema på svært mange arrangementer og møteplasser hvor speidere og ledere har møttes de siste åra.

Hadde vi vært like frimodige på å diskutere de grunnleggende verdiene hvis ikke speiderloven stod på agendaen? Hadde vi tatt med speiderne på like mange samtaler om respekt, natruvern, likeverd og tro?

Jeg har fått være med på mange spennende samtaler med speidere, rovere og ledere de siste åra om de grunnleggende verdiene. Jeg har blitt inponert over hvor reflekterte speideren er.  Jeg har tatt meg selv i å tenke "oi, de har jo jammen fått med seg mye, selv om vi ikke har gitt dem speiderloven inn med teskje på møtene"

For tida er jeg flokkleder/ Akela  for en ulveflokk med 30 barn. I helga var vi på tur, og tok opp 10 nye ulvunger.  Barna fikk avlegge løftet: "Jeg lover etter beste evne å være åpen for Gud, hjelpe andre og leve etter speiderloven", - og i flokken ønsker vi hverandre også "god jakt". 

Opptagelse er høytidelig og sterkt. Jeg husker fortsatt da jeg selv ble tatt opp som speider, og jeg husker fortsatt første gang jeg som troppsleder tok opp en ny speider i troppen. I helga fikk jeg flere påminnelser om at åtteåringer også er opptatt av speidignens verdigrunnlag. De bruker bare ikke helt de samme orda som jeg gjør.  
Jeg ser fram til de diskusjonene vi får rundt forslaget til ny speiderlov i året som kommer. Jeg håper at det blir en debatt på speidernes premisser, med deres ord,- og jeg tror det første utkastet fra komiteen er et godt grunnlag for nettop en verdidebatt på speidernes premisser. 

Favoritt og usikkerhetsmoment
Min umiddelbare magefølelse er som følger: 

Favorittparagrafen så langt er den nye §7. Her har man greid å fange opp elementer fra formålsparagrafen, om å ta ansvar, men også om speiding som lederutvikling; en speider viser vei. Dette synes jeg er veldig elegant uttrykt på en måte som dagens speiderlov ikke dekker.

Den jeg er mest usikker på om jeg forstår er §4. Hva betyr "Behandler alle som likeverdige"? Betyr det "alle mennesker"? Eller noe annet? 

Hva med paragraf 1?
Paragrafen jeg er mest spent på er §1. Hvordan sikrer vi at speiderloven ivaretar speidingens åndelige dimensjon samtidig som den ivaretar speiding i et multireligiøst samfunn også i Norge? 

Velger vi alternativ 3 til §1 så ivaretar vi "en speider arbeider for fred og forståelse mellom mennesker" men mister den åndelige dimensjonen.

Velger vi alternativ 1 eller 2 mener jeg at den åndelige dimensjonen ivaretas godt, og i alternativ 2 og 3  er det å ha respekt for andres tro tydelig. Det er en dimensjon jeg mener er viktig å ha med. Respekt for tro er ingen selvfølge, særlig ikke i nord-europeiske land som blir stadig mer sekulære (inkludert Norge).

Jeg håper på en god og konstruktiv debatt om hele speiderloven! 
Akela ønsker dere god jakt,- i jakten på de gode samtalene.

Speiderhilsen fra Solveig Schytz
Akela og tidligere speidersjef


Skriv du også! Har du et lenger innlegg om forslaget til ny speiderlov? Vi tar det gjerne inn på våre sider! Send oss en epost!

Foto: NSF/Nina Blix

3 kommentarer:

 1. Jeg kan følge Solveigs tankerekke og konklusjoner. Av alternativene for § 1 ville jeg foretrekke 2 - "En speider søker sin tro og respekterer andres".
  Jeg savner noe som tilsvarer innholdet i dagens § 7 - "En speider tenker og handler selvstendig og prøver å forstå andre."

  Speiderhilsen,
  Jan Torp Pharo
  Kirkeøy speidergruppe (joda, også tidligere SST-medlem)

  SvarSlett
 2. Hei
  Jeg synes det er på kanten å påstå at det å være sekulær er det samme som å ikke respektere andres tro. Skal loven bety at en speider respekterer andres tro, så må det jo gjelde alle varianter og begge veier. Velges alt 1 til § 1 vil respekten for andres tro ikke bli med. Samtidig som vi sier at vi ikke respekterer andres tro i Norge, men tvert i mot krever at du som speider i Norge, må tilhøre en religion som har den samme gud som kristendommen.

  SvarSlett
 3. Det er ikke riktig at ”vi mister den åndelige dimensjonen”, hvis det tredje alternativ til Speiderlovens §1 blir vedtatt. Nesten tvert imot! Det åndelige skal ikke være én av syv (eller ti) deler av loven, men en dimensjon i hele loven og hele speiderarbeidet. B-P sa det slik: ”Bevegelsen har ikke noen religiøs side. Det hele bygger på religion, det vil si på bevisstheten om og tjeneste for Gud.” Gud, tro, religion var ikke nevnt i den første Speiderloven som B-P formulerte. Men Gud hørte med i løftet, der enhver speider lovet å gjøre sin plikt over for Gud. Dette gjør forpliktelsen over for Gud til en dimensjon i hele Speiderloven og hele speiderlivet.

  Speiderhilsen fra fortiden
  Ivan Chetwynd
  St Georgs Gildene

  SvarSlett