søndag 27. oktober 2013

Første forslag til ny speiderlov klartNå legger speiderlovkomiteen frem første forslag til ny speiderlov. Syv paragrafer i moderne orddrakt forteller hva speiderne har å strekke seg etter.

Vi i komiteen ønsker at Speiderloven er en lov speidere bruker i hverdagen. Vårt motto for revisjonsarbeidet har vært “Beredt - hver dag”, og det har vi også fulgt når vi har laget forslag til ny speiderlov.

Komiteen er satt ned av Speidernes fellesorganisasjon, og har arbeidet siden 2011 med revisjonen av speiderloven. Et av momentene har vært å få vite hvordan dagens speidere ser på speidingen og speidingens verdier i dag.

Dette er “ord-diskusjonen” som vi har hatt det siste året. Den har vist oss hvordan speider-Norge oppfatter speidingens verdier i dag. Det har vært et viktig verktøy for oss i arbeidet med å formulere ny speiderlov.

Enklere lov
Speiderloven som nå presenteres har syv paragrafer mot dagens ti. De nye foreslåtte paragrafene er også vesentlig kortere enn dagens paragrafer.

Vi ønsker en speiderlov som er enklere for den enkelte speider å leve etter. Vi ønsker at en speider skal kunne være «Beredt hver dag», og dermed må speiderloven være mulig å huske og kunne bruke.

Derfor presenterer vi her en speiderlov med syv paragrafer. Vi ønsker også at hver paragraf omhandler bare én verdi. Dette gjør loven lettere å huske og dermed enklere å leve etter.

Det har vært mest debatt om har vært paragraf 1 om Gud og tro. Der presenterer de nå tre alternativer:

Vi ser at begge forbundene er delt om dette. Flere vil endre paragrafen, mens flere vil beholde den nåværende. Komiteen også delt om hva man foretrekker. Derfor ønsker vi å presentere konkrete alternativer for å se om vi kan få samling rundt et av dem.

Første avsjekk
Dokumentet som presenteres i dag, kaller komiteen for “første avsjekk”, og skal presenteres på NSFs Toppledersamling og KFUK-KFUM-speidrernes Gruppelederkonferanse neste helg. 

Med så mange ledere fra hele Norge samlet samme helg ønske vi å presentere lovforslaget for disse før vi sender det ut på endelig høring. Dermed kan vi rette småting vi har glemt, og ikke minst forklare mer der vi ser det trengs.

Lovdokumentet kan lastes ned og kommenteres av alle. Komiteen ønsker tilbakemeldingene innen 10. november. 

Høringsrunde
Deretter sendes den nye speiderloven ut på full høringsrunde til alle grupper og kretser i hele Norge. Det endelige høringsdokumentet sendes ut i begynnelsen av desember, og høringsfristen blir i mars neste år.

Dermed tror vi alle ledd i organisasjonen skal kunne rekke å debattere forslaget godt, både internt og seg i mellom.

Etter høringsrunden vil svarene behandles, og et nytt forslag basert på høringsuttalelsene sendes ut før sommeren. Endelig lovforslag må være klart neste høst i tide for å sendes ut med sakspapirene til NSFs speiderting.Utkastet til ny speiderlov:
§1: Tre alternative forslag:
- En speider er åpen for Gud
- En speider søker sin tro og respekterer andres
- En speider arbeider for fred og respekterer andres tro*
§2: En speider er en god venn
§3: En speider verner om naturen
§4: En speider behandler alle som likeverdige
§5: En speider er til å stole på
§6: En speider klarer seg med lite
§7: En speider viser vei og tar ansvar

Dokumentet med bakgrunn og begrunnelser kan du se her
(PDF-fil, trykk på linken for å vise, høyreklikk og velg "lagre.." for å lagre.)

* Her kom vi i skade for å legge ut en "kladd" først. Endret 28. okt, kl 16.30.

Debatter gjerne forslaget ved å kommentere denne artikkelen.

Tilbakemeldinger til komiteen kan du gjøre i eget svarskjema her

13 kommentarer:

 1. Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.

  SvarSlett
 2. Hei.
  Vi prater stadig om hvor inkluderende vi skal være. Og i rekrutteringsarbeidet blir det presisert at du ikke må være kristen for å bli speider. I andre land finnes det som kjent speidere med andre religioner. Meningen med speiderbevegelsen fra starten av var heller ikke at dette skulle være en kristen bevegelse. Men at unge skulle få trening i å klare seg selv, og utvikle seg som person. Jeg synes vi må ta ideen bak speiderbevegelsen på alvor og ikke blande personlig religion inn i speiderloven.
  Hvis forslag nr 1 til §1 blir valgt vil det være det samme som å fortsette med å kreve et kristent livssyn. Dette vil da fortsette å virke ekskluderende på mange med annen eller uten en religion. Jeg vil derfor støtte en lov som er basert på universelle verdier og ikke på trosretning.
  Innholdet i alternativ 3 vil i så måte være den beste løsningen, selv om den er kronglete skrevet. Samme budskap, men med enklere ordlyd vil være det beste.
  Feks. En speider arbeider for fred. Siste del av settingen er allerede ivaretatt i forslag til
  § 4 En speider behandler alle som likeverdige.
  Jeg synes at minst et forbund her i landet må kunne være mer åpen for andre religioner og de uten en religion. Og da må vi ha en speiderlov som kan brukes av alle religioner og andre livssyn.

  Per Espen Larsen

  SvarSlett
  Svar
  1. Gode innspill, Per Espen. Dette er en av grunnene til at vi nå kommer med flere forslag, og at vi kan diskutere disse konkrete paragrafene videre.

   Mvh Carsten, i komiteen.

   Slett
 3. For det fyrste vil eg seie at dette er eit godt utgangspunkt for vidare diskusjon. Det er berre eit par småting som får språkpirkaren i meg til å reagere:
  1. Eg ser at det er fristande å korte ned 'arbeider for fred' til 'er fredsarbeidar', men fredsarbeidar blir for meg eit ord med ein konnotasjon som er litt for ambisiøs. Det eg meiner er at ordet oftast blir brukt om tilsette eller frivillige i hjelpeorganisasjonar som er inne i konfliktområde o.l. Dette ser ein også ved eit enkelt Google-søk. Elles bryt også alternativ 3 under § 1 med prinsippet om at berre ein verdi skal omtalast i kvar paragraf. Eg synest det er viktig at dette med fred er med, så det bør i tilfelle kanskje skiljast ut i ein eigen paragraf?

  2. 'En speider viser vei [...]' er stilistisk sett eit brot med den konkrete ordbruken elles i forslaget. 'Å vise veg' har også ei overført tyding, og denne kan det nok vere vanskeleg for ein del av speidarane å oppfatte. I tillegg er problemet med runde formuleringar at det kan vere vanskeleg å definere kva som ligg i dei.

  SvarSlett
  Svar
  1. Ang fredsarbeider: Her er vi helt enige med deg, Eirik. Faktisk så enige at vi hadde foreslått dette selv. Men dessverre hadde teksten her over blitt feil. Er nå endret.

   Slett
 4. Hei Eirik!
  Gode innspill. En liten kommentar knyttet til det siste du skriver: Ja, runde formuleringer kan være problematisk. Det gjelder forsåvidt "god venn" eller "verner om naturen".

  Som vi skriver i dokumentet vårt: Vi mener det er bedre med litt rundere (og kortere) paragrafer hvis disse er lettere å huske - og dermed følge. Veiledningene vil uansett måtte være med for å gi eksempler og klargjøring.

  Msph Carsten, i komiteen

  SvarSlett
 5. I tråd med BPs klare føringer mener jeg at kun alternativ 1 og 2 er "akseptable". Alternativ 2 høres umiddelbart mest inkluderende ut, men fordrer faktisk et aktivt trosliv. Alternativ 1 er i tråd med dagens løfte. Tre store religioner deler samme Gud. Under tvil lander jeg derfor på alternativ 1 selv om jeg personlig lever godt med alternativ 2.

  SvarSlett
 6. Helt enig med Ragnar i at vi må følge BP`s klare føringer under paragraf 1. Jeg mener også at vi må være tydelige på at vi har med oss en tro. Det er en Gud i de aller fleste religioner, derfor mener jeg alternativ 1.

  SvarSlett
 7. Mener dere virkelig at man ikke kan være speider hvis du ikke tilhører en av de tre store religioner. Mener dere også at vår grunnlegger hadde som mål at dette skulle være en bevegelse med fokus på forkynning og misjon? Det går faktisk an å dele alle gode verdier på tvers av religioner eller uten religion til og med. Jeg kan gå med på alt 2, for da kan man tro hva man vil.

  SvarSlett
 8. Synes det er utrolig teit å lage nye lover som fokuserer på tro og religion, og fjerner lovene som vi alle kjenner og jobber så godt for, som:

  §2 En speider kjenner ansvar for seg selv og andre.
  §3 En speider er hjelpsom og hensynsfull.
  §5 En speider er ærlig og pålitelig.
  §6 En speider kjenner naturen og verner om den.

  Speidere og speiderledere har jobbet hardt for og med disse lovene, og så byttes de ut mot tro og religion. I speideren er alle likegyldige, trengs ingen lover for dette. Den aller første speiderloven, skrevet av Robert Baden-Powell nevnte ikke et eneste ord om tro eller guder eller religion, og dette synes jeg burde stå også den dag i dag.

  SvarSlett
  Svar
  1. Hei.

   Bare for å være veldig klar:
   Når det gjelder forslaget til §1, har vi tre alternativer - med andre ord skal vi ende opp med én paragraf 1. Utfordringen nå er å finne ut hvilken.

   Når det gjelder de paragrafene du peker på over, mener vi innholdet her er dekket opp, og kanskje bedre dekket gjennom:
   "En speider er til å stole på"
   "En speider viser vei og tar ansvar"
   "En speider verner om naturen"

   Vi har fått noen kommentarer rundt ordet "hjelpsom" som kanskje burde være med. Det tar med det videre til neste runde.

   Med speiderhilsen Carsten i komiteen

   Slett
  2. Hei
   Det er et godt poeng at Robert Baden-Powell ikke hadde med noe om religion og tro i sin første speiderlov, det var aldri hensikten! Velges alt 1 til §1 vil loven ikke respektere andres tro, ved at den krever en gudetro for å bli speider i Norge. Vi skal da altså ikke tillate at de uten en gudetro er speidere i Norge.

   Slett
 9. Vi mener paragraf 1 bør være:
  En speider er åpen for Gud og respekterer andres tro.
  • Det er helt vesentlig å få tydelig fram at k-m-speiderne er en kristen organisasjon.
  • Ved å være åpen for Gud får vi fram at Gud er i sentrum og vi kan ta imot troen som gave om vi vil.
  • Det gjeldende forslaget er jeg-sentrert og gir assosiasjoner til New age. Det pålegger speiderne å aktivt søke en tro, noe som kan virke ekskluderende for mange.
  • Vi har erfaring for at flere aktive humanetikere har barn med i speidergruppa vår, og har ikke reagert på den speiderlovparagraf nr. 1 som vi har i dag. Vi tror det skyldes at det ikke kreves at speiderne aktivt må tro eller søke en tro.
  • Vi har også kjennskap til at muslimer kan akseptere ordlyden om å være åpen for Gud.
  Hilsen ledere i Inderøy K-M-speidere

  SvarSlett