torsdag 25. oktober 2012

Tidsplanen videre

Her er en oversikt over hvordan arbeidet er tenkt gjennomført videre fra høsten 2012


2012-2013
  • Verdidebatt, møteopplegg sendes ut til alle grupper i Norge. 
  • Våren 2013 vil vi delta på ulike arrangementer for å få innspill også på personivå
  • Sommeren 2013 vil vi blant annet delta på NSFs landsleir i Stavanger for å få innspill fra flest mulig speidere der.

2013-2014
  • Konkrete diskusjoner om ulike potensielle paragrafer i Speiderloven, på bakgrunn av de verdiene som har kommet frem i diskusjonen våren
  • Vi kommer til å sende konkrete forslag både til grupper, individer og de formelle beslutningsorganene.
  • Vi kommer til å være med på KFUK-KFUMs landsleir for å få innspill fra deltagerne der


Formelle vedtak 2014-2015
  • Forslag til ny Speiderlov legges frem, og kan behandles på Speidertinget til NSF høsten 2014, og 
  • Landstinget til KFUK-KFUM-speiderne våren 2015. 
  • Ny speiderlovn skal vedtas av Speidernes Fellesorganisasjon, det vil da kunne skje våren 2015. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar