onsdag 24. oktober 2012

Har Speiderloven gått ut på dato?

Speidernes fellesorganisasjon ønsker å se nærmere på Speiderloven vår. Passer innholdet i loven til dagen speiding og dagens samfunn - samtidig som speidingens verdier ivaretas?


Fra et av arbeidsgruppens møter i planleggingen av revisjonsarbeidet. 


For å finne ut dette er det satt ned en arbeidsgruppe bestående av 3 medlemmer fra NSF og 3 medlemmer fra KFUK-KFUM- speiderne.

Men arbeidet skal ikke gjøres av en komite, av et styre eller noen på et kontor i Oslo.

Speidere fra landet rundt skal være med å si sin mening. Derfor ønsker vi din hjelp!

Verdidebatt og paragrafer

Mandatet vi har fått fra SpF (som du kan lese mer om her), er at det både skal være en verdidebatt blant norske speidere, og deretter skal arbeidsgruppen se på forslag til ny Speiderlov.

Vi kommer derfor ui 2012-2013 til å se på de ulike verdiene i speideren. Året deretter skal vi ta for oss den speiderlovens paragrafer.

Det neste året vil du derfor møte oss på ulike arrangementer, og vi ønsker at flest mulige speidere diskuterer speidingens verdier. Derfor har vi valgt oss tittelen Beredt - hver dag! for å vise at speiderloven handler om hvordan vi oppfører oss - hver dag.

Speiderarbeidet bygger på løftet og loven. Speiderløftet er litt ulikt mellom de to organisasjonene, men speiderloven har vi felles.

Programopplegg til dere

Lov og løfte skal ikke være fraser vi speidere må lære oss, det er selve verdigrunnlaget.
Og det er nettopp her SpF ønsker å reise en aktiv debatt. Speiderloven er verdiene satt i system, og for å ha et grunnlag for å ta en debatt om en eventuell endring av paragrafene i speiderloven må vi ta et forarbeid.

Vi har laget noen møteopplegg som er helt konkrete og ment som hjelp til å ha verdidebatt sammen med speiderne. Til dette benyttes selvsagt speidermetoden! Den har vi jo lang erfaring for at fungerer!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar