onsdag 24. oktober 2012

Dette har skjedd

Her er en liten oppsummering av hvilket arbeid som har vært gjort frem til november 2012.


Arbeidsgruppen ble oppnevnt sommeren 2011, og hadde sine første møter høsten 2011. Arbeidet det første halvåret gikk med til å gå gjennom mandatet, legge plan for gjennomføring og starte arbeid med programmet.

Samtidig hadde vi de første informasjonsrundene med styrene i forbundene, på kretsleder og korpssjefssamlinger i begge forbund.

Fra fellesmøte med styrene i KFUK-KFUM-speiderne og NSF der vi orienterte om arbeidet fremover.

Våren 2011 fortsatte dette arbeidet og vi hadde også en informasjonsrunde på NM i Speiding på Jevnaker våren 2011. 

Vi fikk meget nyttige innspill om prosessen videre, hvordan folk ser på speiderloven i dag, og hva som forventes videre.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar